Vedtekter for Ullensaker Turlag, revidert på årsmøtet 8. mars 2018

Se vedtektene her