Velkommen til Ullensaker Turlag
Foto: Ullensaker Turlag

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig folk ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og er bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Styret jobber med både turprogram og stiprosjekter. Ønsker du å engasjere deg i turlaget, eller har innspill og idèer til styret, så ta kontakt.


Turbrosjyre for 2019 er snart klar og vil legges ut både her på våre nettsider og på facebook. Det er lagt opp til mange flotte turer i 2019, så pakk sekken og bli med oss.

Bli med oss på fellesturer i nærmiljøet!


Foto: Ullensaker Turlag


INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: