Vi ønsker dere God Jul og Godt  Nytt År!

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig folk ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og er bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Styret jobber med både turprogram og stiprosjekter. Ønsker du å engasjere deg i turlaget, eller har innspill og idèer til styret, så ta kontakt.

2018 er på hell og vi takker alle som har deltatt på våre turer i løpet av året. Dugnadsgjengen i turlaget gjør en kjempeviktig jobb med å merke og rydde stier så vi alle kommer oss trygt ut i skogen på tur, - en stor takk til dere!

Turbrosjyre for 2019 er snart klar og vil legges ut både her på våre nettsider og på facebook rett over nyttår. Det er lagt opp til mange flotte turer i 2019, så pakk sekken og bli med oss.

Vi i styret i Ullensaker Turlag ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Foto: Ullensaker Turlag

Kommende turer og aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter.

Følg oss på Facebook

INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: