Velkommen til Ullensaker Turlag
Foto: Ullensaker Turlag

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig folk ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og er bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Styret jobber med både turprogram og stiprosjekter. Ønsker du å engasjere deg i turlaget, eller har innspill og idèer til styret, så ta kontakt.

Turbrosjyre 2019

Oversikt over turer for både Barnas Turlag Ullensaker og Ullensaker Turlag.

Velkommen på tur med oss!
Ullensaker Turlag - Årsmøte 2019

Årsmøtet i Ullensaker Turlag, dvs også Barnas Turlag, avholdes i Ullensaker Frivillighetsentral, Dampsagalléen 36, 2050 Jessheim 12. mars 2019 kl. 18.30.

Ordinære årsmøtesaker. Medlemmer som har forslag de ønsker behandlet på årsmøtet, må sende forslagene til styret, ullensakerturlag@dntoslo.no,  innen 13. feb. 2019. 

I uke 8/9 blir årsmøtesakene lagt ut her på våre nettsider og på Ullensaker Turlags Facebookside.

Etter årsmøtet, blir det medlemsmøte hvor det blir orientert om turaktiviter, Barnas Turlag, planer for stimerking og andre aktuelle saker.

Alle som er medlemmer i DNT og som bor i Ullensaker, er medlemmer i Ullensaker Turlag.

Vel møtt. 

Styret


INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: