Gode turopplevelser finner du i nærområdet!

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig folk ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og er bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Kunne du tenke deg  å engasjere deg i turlaget eller har innspill og idèer til styret, så ta kontakt med oss på mail:  ullensakerturlag@dntoslo.no

INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: