Foto: Ullensaker Turlag


Ullensa​​​​​​​ker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Kunne du tenke deg  å engasjere deg i turlaget eller har innspill og idèer til styret, ta kontakt på mail:  ullensakerturlag@dnt.no


Årsmøte 2021

avholdes onsdag 14. april 2021 kl 1900. Årsmøtet gjennomføres digitalt pga koronasituasjonen og  smittevernhensyn.               Årsmøtepapirene og lenke til møtet finner dere under "Kommende turer og aktiviteter"  Årsmøte i Ullensaker Turlag 

Vel møtt!


Turprogram 2021

Nå kan vi presentere årets turprogram og her er det noe både for små og store! Vi satser på et aktivt turår i 2021 og tilbyr aktiviteter i nærmiljøet, både i egen kommune og i nabokommunene. Skogsturer er godt for både kropp og sjel - enten vi går sammen eller alene!  Vi ønsker dere velkommen til nye turer!

INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: