Velkommen på tur!
Foto: Ullensaker Turlag

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig folk ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og er bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Kunne du tenkte deg  å engasjere deg i turlaget eller har innspill og idèer til styret, så ta kontakt med oss på mail:  ullensakerturlag@dntoslo.no


INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: