Foto: Ullensaker Turlag


Ullensa​​​​​​​ker Turlag ble stiftet i 2015, og har som målsetting å få flest mulig folk ut på tur. Er du medlem i DNT Oslo og Omegn og bosatt i Ullensaker, er du automatisk medlem av turlaget. Kunne du tenke deg  å engasjere deg i turlaget eller har innspill og idèer til styret, ta kontakt på mail:  ullensakerturlag@dnt.no


Årsmøte 2021

avholdes onsdag 14. april 2021 kl 1900. Årsmøtet vil mest sannsynlig gjennomføres digitalt pga smittevernhensyn.              Medlemmer som har forslag de ønsker behandlet på årsmøtet, må sende forslag til styret, ullensakerturlag@dnt.no, innen 15. mars.  Årsmøtesaker legges ut i uke 12. Følg med på informasjon under "Kommende turer og aktiviteter" her

Vel møtt!


Turprogram 2021

Nå kan vi presentere årets turprogram og her er det noe både for små og store! Vi satser på et aktivt turår i 2021 og tilbyr aktiviteter i nærmiljøet, både i egen kommune og i nabokommunene. Skogsturer er godt for både kropp og sjel - enten vi går sammen eller alene!  Vi ønsker dere velkommen til nye turer!

INSTAGRAM #ullensakerturlag og #dntoslo: