OM OSS

Ullensaker Turlag ble formelt stiftet 1. juni 2015 og er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune.

Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.  

Vi vil:

- Spre turglede til alle i lokalsamfunnet

- Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet

- Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker

- Arrangere turer og aktiviteter for alle

Besøksadresse:

Frivillighetens hus    Pakkhuset/adm.bygg  Sveavegen 36, 2050 Jessheim 

Postadresse:

Pb 7, Sentrum
0101 Oslo

AVLYSNING/UTSETTELSE AV TURER OG ARRANGEMENT

Ullensaker Turlag tar del i dugnaden for folkehelsa og inntil videre innstiller vi alle turer og aktiviteter.

Det er helt nødvendig at vi alle gjør det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset. Ut ifra råd fra Folkehelseinstituttets (FHI), har administrasjonen i DNT Oslo og Omegn ivalgt å avlyse alle turer og aktiviteter fra og med fredag 13. mars.

Avgjørelsen gjelder frem til og med 30. april. Dette gjelder alle turer og arrangementer lokalt, for turer i fjellet er det andre frister se DNT Oslo og Omegn

Følg med på våre nettsider/facebook for oppdateringer.

Vi vil også minne om at naturen fortsatt er tilgjengelig, og der er det god plass. Hva med å gå ut på tur på egenhånd? Lete etter vårtegn, kjenne at sola varmer og puste inn frisk luft. Våren er i anmarsj!  Ta gjerne en tur på våre merkede stier - i Åsmarka, Langelandsfjellet, Jernbanemarka eller Jessheim Nord.


Oversikt over medlemmene i vårt styre


Her finner du turlagets årsmeldinger


Årsmøtet er torsdag 5. mars 2020,  kl 1830 


Vedtekter for Ullensaker Turlag