OM OSS

Ullensaker Turlag ble formelt stiftet 1. juni 2015 og er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune.

Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv.   

Vi vil:

- Spre turglede til alle i lokalsamfunnet

- Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet

- Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker

- Arrangere turer og aktiviteter for alle

Besøksadresse:

Frivillighetens hus    Pakkhuset/adm.bygg  Sveavegen 36, 2050 Jessheim 

Postadresse:

Pb 7, Sentrum
0101 Oslo

 TURER OG ARRANGEMENT  2021

Turlagets program for 2021 er på plass og oversikt over alle turer og aktiviteter finner du her

Det er helt nødvendig at vi alle gjør det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger rådene som gjelder både lokalt og nasjonalt. 

Ta gjerne en tur på våre merkede stier: i Åsmarka, Langelandsfjellet, Rambymarka eller Jessheim Nord. Finn kart her.


NYHETSBREV til medlemmene i Ullensaker Turlag

Det ble i mars sendt ut nyhetsbrev til alle våre medlemmer. Det kan du lese her 


Oversikt over medlemmene i vårt styre


Her finner du turlagets årsmeldinger og protokoll fra årsmøtene


Årsmøtet ble gjennomført digitalt 14.04.21

Vedtekter for Ullensaker Turlag