Om Oss

Ullensaker Turlag ble formelt stiftet 1. juni 2015. Ullensaker Turlag er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune.

Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.  

Formålet søkes nådd ved å:

- Spre turglede til alle i lokalsamfunnet.

- Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet.

- Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker.

- Arrangere turer og aktiviteter for alle.

Besøksadresse:

Frivillighetens hus    Pakkhuset/adm.bygg  Sveavegen 36, 2050 Jessheim 

Postadresse:

Pb 7, Sentrum
0101 Oslo

Ullensaker Turlag -  Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes i Frivillighetens hus (Pakkhuset/adm.bygg), Sveavegen 36, 2050 Jessheim                                       Torsdag 5. mars 2020 kl 18.30

Årsmøtepapirene er lagt ut.

Alle som er medlemmer i DNT og som bor i Ullensaker, er medlemmer i Ullensaker Turlag.

Etter årsmøtet, blir det åpent møte i Pakkhuset med «Årskavalkade turåret 2019». Start ca kl 2000. Det blir enkel servering.

Vel møtt. 

Styret

Oversikt over medlemmene i vårt styre


Her finner du turlagets årsmeldinger


Årsmøtet er torsdag 5. mars 2020,  kl 1830 


Vedtekter for Ullensaker Turlag