Om Oss

Ullensaker Turlag ble formelt stiftet 1. juni 2015. Ullensaker Turlag er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune.

Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.  

Formålet søkes nådd ved å:

- Spre turglede til alle i lokalsamfunnet.

- Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet.

- Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker.

- Arrangere turer og aktiviteter for alle.

Besøksadresse:
Frivillighetssentalen
Pakkhuset/adm.bygg,
Dampsaga Allé 36, 2050 Jessheim

Postadresse:
Pb 7, Sentrum
0101 Oslo


Oversikt over medlemmene i vårt styre


Her finner du turlagets årsmeldinger


Vedtekter for Ullensaker Turlag