Styret 2020 - 2021

Navn Rolle Telefon
Atle Forbord Leder 924 26 666
Daniel Nordmeland Styremedlem / Leder for Barnas Turlag 950 75 772
Ann-Mari Grøndalen Lund Styremedlem / Kasserer og leder for tur- og aktivitetsgruppa 901 97 074
Ola Nafstad Styremedlem / Leder for sti- og merkegruppa  908 55 568
Ingeborg Knutsdatter Gresaker Styremedlem / Sekretær og nettansvarlig 992 93 639

Styret 2019 - 2020

Navn Rolle Telefon
Atle Forbord Styreleder 924 26 666
Daniel Nordmeland Styremedlem, ansvarlig for Barnas Turlag 950 75 772
Ingeborg Knutsdatter Gresaker Styremedlem, ansvarlig for tur- og aktivitetsgruppa 992 93 639
Morten Engebretsen Styremedlem, ansvarlig for sti- og merkegruppa 900 65 777
Ann-Mari Grøndalen Lund Kasserer 901 97 074
Lisa Johanne Muldbakken Sekretær 992 97 176