Styret 2019 - 2020

Navn Rolle Telefon
Atle Forbord Styreleder 924 26 666
Daniel Nordmeland Styremedlem, ansvarlig for Barnas Turlag 950 75 772
Ingeborg Knutsdatter Gresaker Styremedlem, ansvarlig for tur- og aktivitetsgruppa 992 93 639
Morten Engebretsen Styremedlem, ansvarlig for sti- og merkegruppa 900 65 777
Ann-Mari Grøndalen Lund Kasserer 901 97 074
Lisa Johanne Muldbakken Sekretær 992 97 176


Styret 2018 - 2019

Styret i Ullensaker Turlag 2018 - 2019
Styret i Ullensaker Turlag 2018 - 2019

Styret i Ullensaker Turlag 2018 - 2019

Fra venstre:

Odd Trones  - dugnads- og merkansvarlig

Ann-Mari Grøndalen Lund - kasserer

Ingeborg Knutsdatter Gresaker - styremedlem

Daniel Nordmeland - tur- og aktivitetsansvarlig

Atle Forbord - leder

 Lisa Johanne Muldbakken - sekretær