BLI MEDLEM

Alle som er medlem i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem av Ullensaker Turlag dersom man er bosatt i kommunen og ikke reserverer seg mot medlemsskap.