Tidligere Leder Cort Archer Dreyer blir takket av som leder av Ann-Mari G Lund
Tidligere Leder Cort Archer Dreyer blir takket av som leder av Ann-Mari G Lund Foto: Dag Olav Brækkan

Godt gjennomført årsmøte 2017


Tirsdag 28.03 avholdt vi i Ullensaker turlag vårt årsmøte. Dette gikk som det skulle, med gjennomgang av årsmelding, regnskap og valg. 


Nytt styre ble valgt og er for perioden 2017-2018

Atle Forbord , leder
Daniel Nordmeland, tur- og aktivitetsansvarlig
Odd Trones, dugnads- og merkeansvarlig
Ingeborg Knutsdatter Gresaker, Styremedlem 
Ann-Mari Grøndalen Lund, Kasserer
Knut Jørgen Syvertsen, sekretær 

Tom Gunnar Fjeldstad og Cort Archer Dreyer ble takket for stor innsats for turlaget i de siste årene.

Det nye styret er klar til innsats. Fra venstre Ann-Mari G Lund, Ingeborg Knutsdatter Gresaker, Daniel Nordmeland og Atle Forbord.
Det nye styret er klar til innsats. Fra venstre Ann-Mari G Lund, Ingeborg Knutsdatter Gresaker, Daniel Nordmeland og Atle Forbord. Foto: Dag Olav Brækkan