Årsmøte 6. april 2016

Styret i Ullensaker turlag 2015-2016
Styret i Ullensaker turlag 2015-2016

Onsdag 6. april 2016 er det klart for vårt første årsmøte noensinne!


Hvis du er medlem i UT, og ønsker å forelså en sak som skal behandles på årsmøtet, kan du sende en e-post med ditt forslag til cort.dreyer@gmail.com. Frist for innspill er 6. mars.

Innkalling til årsmøte 2016
Ullensaker Frivilligsentral, Dølivegen 3, Jessheim
6. april 2016 kl. 18.30

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder, referent og tellekorps
3: Årsmelding
4: Regnskap
5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7: Valg av styre og valgkomité


Etter møtes formelle del vil det bli en kort pause.

Etter pausen går vi over til et ordinært medlemsmøte hvor de fremmøtte vil få en litt mer inngående orientering om Dugnads- og stigruppa og Tur- og aktivitetsgruppas igangsatte, og planlagte, aktiviteter.

De fremmøtte vil her bli invitert til å komme med forslag til:

  • Hvordan UTs nye styre kan innrette sitt arbeid (ref. strategidokumentet)

  • Komme med forslag til kommende turer og aktiviteter

  • Fremme synspunkter på hvilke områder i Ullensaker Dugnads- og stigruppa bør prioritere mht. merking/rydding mv.