Årsmøte 2018

Leder Atle Forbord og Jan Ivar Reiten fra DNT Oslo og Omegn
Leder Atle Forbord og Jan Ivar Reiten fra DNT Oslo og Omegn

Årsmøte 2018 for Ullensaker Turlag ble gjennomført 8. mars på Gjestad kafé med påfølgende medlemsmøte

16 deltagere møtte til tradisjonelle årsmøtesaker. Leder i Ullensaker Turlag Atle Forbord styrte forsamlingen gjennom årsmøtet med stødig hånd.

Avtroppende sekretær i styret, Knut Jørgen Syvertsen ble takket av for solid innsats. Han ble erstattet av Lisa Muldbakken som er eneste nye i styret.

Fra DNT Oslo og omegn deltok Jan Ivar Reiten som informerte om ulike arrangement i forbindelse med DNT’s 150-års jubileum i 2018. 

Takk til alle som deltok!

En stor takk til Knut Jørgen Syversen som gikk ut av styret
En stor takk til Knut Jørgen Syversen som gikk ut av styret

Styret i 2018 - 2019

Fra venstre: Odd Trones, Ann-Mari Grøndalen Lund, Ingeborg K. Gresaker, Daniel Nordmeland, Atle Forbord og Lisa Johanne Muldbakken (ny) 

Det nye styret i 2018 - 2019
Det nye styret i 2018 - 2019