Årsmøte 2017

Kom deg ut dagen på Nordbytjernet
Kom deg ut dagen på Nordbytjernet Foto: Ullensaker Turlag

Årsmøte 2017 -  Innkalling og årsmøtepapirer 

Årsmøte i Ullensaker Turlag

Ullensaker Turlag innkaller til årsmøte 28. mars 2017 kl. 18.30

Møtet gjennomføres på Ullensaker Frivilligsentral, Døloivegen 3, Jessheim

Dagsorden:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste

2: Valg av møteleder, referent og tellekorps

3: Årsmelding

4: Regnskap

5: Strategi 2017/2018

6: Budsjett 2017

7: Eventuelle forslag til endring av vedtektene

8: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret

7: Valg av styre og valgkomité

Sakspapirer er vedlagt.

Medlemmer som har eventuelle innspill til sak 7.  og 8. bes sende disse skriftlig til undertegnede på epost - cort.dreyer@gmail.com - innen 24. mars 2017.

Sakspapirene til årsmøtet: -Innstilling fra valg komiteen 
                                                 -Strategidokument 2017-2018
                                                 -Årsrapport 2016


Vel møtt!