Turlagets årsmøte ble gjennomført 22. mars 2022

Årsmelding og protokoll er tilgjengelig under "Årsmeldinger"