Årsmøtet ble gjennomført digitalt onsdag 14. april 2021

Årsmøtepapirene er ikke lenger tilgjengelige.